Onderwijs of trainingen?

Scholing, lezing of consultatie over autisme en eetstoornis?


Ik geef regelmatig scholingen aan andere hulpverleners over het werken met mensen met een eetstoornis en autisme. Dit doe ik bijvoorbeeld vanuit Stichting Kiem, CCE of Eetstoornis experts netwerk. Juist voor hulpverleners binnen (dag)klinieken voor eetstoornissen is dit zinvol omdat daar relatief veel vrouwen met autisme terechtkomen of langdurige zorg nodig hebben. In de literatuur komen cijfers van cliënten met autisme variërend van 20-35% in de eetstoornis populatie naar voren. Autisme in combinatie met een eetstoornis zoals Anorexia Nervosa, lijkt een sterke voorspeller van een chronisch beloop van de eetstoornis. De huidige behandeling van eetstoornissen lijkt nog onvoldoende toegerust om aan de specifieke behoeftes van deze vrouwen met autisme en restrictief eten te voldoen. Ook bestaat binnen instellingen voor mensen met autisme veel handelingsverlegenheid bij eetproblemen of eetstoornissen. Het mist dan vaak aan samenwerking tussen verschillende expertisegebieden.


De eetstoornis bij mensen met ASS lijkt vaak gerelateerd aan hun sensorische prikkelgevoeligheden, problemen in de sociale relaties en identiteit zoals erbij willen horen en voldoen aan de verwachtingen van de ander (camouflage ten koste van hun eigen zelfgevoel of identiteit), problemen met hun emoties reguleren, perfectionisme en de vaak kritische veeleisendheid als ook het hebben van specifieke eetvoorkeuren en een behoefte aan controle en voorspelbaarheid.


In het werken met deze doelgroep is ervaring opgedaan met bovenstaande kenmerken bij mensen met autisme en een eetstoornis en deze worden met de gewenste deskundigheidsbevordering gedeeld. Ook is altijd ruimte om specifieke casussen in te brengen en in te zoomen op karakteristieken van de cliënt, zodat de puzzel op maat kan worden gemaakt.Consultatie

Voor hulpverleners in de ggz zoals huisartsen, psychiaters of psychologen bestaat de mogelijkheid tot consultatie over cliënten met (een vermoeden van) autisme. De consultatie bestaat meestal uit één gesprek met de hulpverlener om met elkaar dat antwoord op maat te vinden. Consultatie mag ook telefonisch of via beeldbellen.

Scholing, training of lezing

Bijscholing en/of deskundigheidsbevordering op het gebied van autisme en eetproblemen worden regelmatig online dan wel live verzorgd bij collega instellingen als ook als docent in de postdoctorale opleidingen. In bovenstaande video of onderstaande artikelen is een eerste indruk hiervan te krijgen. Tarieven zijn afhankelijk van de duur, aantal deelnemers en soort bijscholing die u wenst. Neem even contact met mij op voor de mogelijkheden.